Uitbannen Erwinia is illusie

Uitbannen Erwinia is illusie

Het Deltaplan Erwinia heeft veel informatie opgeleverd, maar niet dé ultieme oplossing van bacterieziekteproblemen in pootaardappelen, zo blijkt uit het rapport dat eind 2012 is gepresenteerd.


Omdat er toenemende problemen zijn in de pootgoedteelt met de bacterieziekten zwartbenigheid en stengelnatrot, veroorzaakt door Erwinia-bacteriën is in 2009 het project Deltaplan Erwinia van start gegaan. Doel van dit onderzoeksproject was meer inzicht te krijgen in de wijze waarop pootgoed besmet raakt en effectieve strategieën te ontwikkelen waarmee de problemen beheerst kunnen worden. Het streven was er op gericht de economische schade in de pootgoedteelt te reduceren met 50%.

Besmettingen

Tijdens het praktijktonderzoek, dat deels gefinancierd werd met geld van de pootaardappelsector (NAO, Productschap Akkerbouw) en van de bloembollensector (Productschap Tuinbouw), zijn op ruim 30 bedrijven monsters verzameld gedurende alle cruciale momenten in de teelt. Op basis van deze waarnemingen is vastgesteld waar de grootste problemen in de teelt te verwachten zijn. Daarnaast is er ook onderzoek verricht naar de oorzaken van een eerste besmetting in een schoon gewas en het effect van teeltmaatregelen op de verspreiding van Erwinia.

Uit het onderzoek komt de ernst van de Erwinia-problematiek in al zijn scherpte naar voren. De besmettingen met Erwinia duiken op vanaf de eerstejaarsstammen tot aan de eindfase van de pootgoedvermeerdering. Bij vrijwel elk onderdeel van de teeltcyclus vallen risicovolle handelingen aan te wijzen, die tot verergering van het probleem leiden.

Bedrijfshygiëne

Het eindrapport komt met aanbevelingen. Het onderzoeksteam vindt het van het grootste belang dat alle maatregelen genomen worden in alle stadia van de teelt, die de risico’s van introductie of verspreiding van de bacterie tot een minimum kunnen beperken. Er is niet één of zijn er niet enkele maatregelen aan te geven waardoor dit bereikt kan worden. 'Elke fout tijdens de teelt wordt door Erwinia genadeloos afgestraft'.

Telers kunnen maatregelen nemen, zoals een verminderde stikstofgift. Loofklappen lijkt een boosdoener bij de verspreiding van de bacterie. Beschadigen tijdens het rooien moeten zoveel mogelijk voorkomen worden en producten moeten na de oogst direct gedroogd worden. In alle stadia is bedrijfshygiëne essentieel.

Vragen

Telers zien in de resultaten een bevestiging van wat men al vermoedde, zo bleek tijdens bijeenkomsten die het onderzoeksteam organiseerde. Het onderzoeksresultaat heeft gezorgd voor een groter bewustzijn bij telers van risicofactoren in alle stappen van de teelt. Er bestaat behoefte aan vervolgonderzoek om nog beter grip te krijgen op het Erwinia probleem.

Het project heeft heel veel informatie opgeleverd, maar niet dé ultieme oplossing van bacterieziekteproblemen in pootaardappelen. Er zijn nog steeds de nodige vragen. Daarom is besloten het onderzoek in 2013 voort te zetten. Het volledig uitbannen van Erwinia zal een illusie blijken, zo denken de onderzoekers, maar ze zijn er van overtuigd dat een aanzienlijke vermindering van de problemen mogelijk is.

Bron: Groenkennisnet

Publicatiedatum: 18-4-2013

Beursnoteringen

Advertentie

 

Contractspecificaties

Contractgrootte: 25 ton
Handelstijden: 10.00 - 16.00u
Contractmaanden april, juni,
november
Min.prijsverschil €0,10  (€25)
Notering: € per 100 kg

 

Klik hier voor de
volledige contractspecificaties

Weer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland

Weersverwachtingen in Noord-West Europa