Einde van prijsstijging mengvoeders in zicht

10 jul 2018 Global Commodities


Al 8 maanden stijgen noteringen van mengvoeders. Ondanks onzekerheden op de grondstoffenmarkt is de kans reëel dat prijzen stabiliseren.

Aan de prijsstijging van de mengvoeders is in juni nog geen einde gekomen. Wageningen Economic Research berekent dat vleesvarkensvoer met 1,08 EW in een maand tijd 20 cent duurder is geworden. Deze noteert nu € 24,55 per 100 kilo. A-brok gaat met hetzelfde bedrag omhoog naar € 22,70 per 100 kilo; legmeel fase 1 stijgt zelfs 25 cent naar een notering van € 26,60.

 

Als gevolg van hogere prijzen op de grondstoffenmarkt afgelopen maanden zijn mengvoerprijzen weer verhoogd. Dat is voor de mengvoeders sinds vorig najaar de achtste prijsverhoging op rij.
Prijs babybiggenkorrel steeg het hardst

De grootste prijsstijging van de varkensvoeders vond overigens plaats bij de babybiggenkorrel, namelijk plus € 0,30 per 100 kilo. Bij de rundveevoeders is snijmaiskernbrok € 0,25 duurder dan een maand geleden. Bij pluimvee is het opfokmeel € 0,35 in prijs gestegen.
Hoogste prijsniveau sinds 2014

Nadat de mengvoerprijzen tot het afgelopen najaar redelijk stabiel bleven, is dat voor de meeste mengvoeders de achtste prijsverhoging op een rij. De voerprijzen bevinden zich daarmee op het hoogste niveau sinds het najaar van 2014. Dat is overigens nog een stuk lager dan de piek in de winter van 2012-2013; toen noteerde vleesvarkensvoer € 32,15 en A-brok € 26,50 per 100 kilo.
Grondstoffen

Over het eerste halfjaar zijn de rundveevoeders het meest in prijs gestegen, namelijk € 2,50 per 100 kilo voor snijmaiskernbrok en € 1,20 voor A-brok. Voer voor vleeskuikens steeg € 1,50 in prijs; legmeel werd € 1,05 tot € 1,10 duurder. Vleesvarkensvoeders werden € 0,95 duurder, zeugenbrok (lacto en dracht) € 1,15 en babybiggenkorrel € 1,30. Dat heeft te maken met de prijsontwikkeling van specifieke grondstoffen, maar ook hoe de voeders qua prijsstelling in de markt stonden.

 

De graanprijzen liggen sinds het voorjaar op een hoger niveau dan in 2016 en 2017. Er is onzekerheid in de markt.
Duur ingekocht

Kijkend naar de ontwikkeling van de veevoedergrondstoffen zijn de prijsverhogingen van de afgelopen tijd niet verwonderlijk; met name de granen zijn het afgelopen jaar gestaag in prijs gestegen (zie grafiek hierboven). Ook soja werd tot in het voorjaar steeds duurder (zie grafiek hieronder).

Naast de marktsituatie is de duurder geworden dollar ten opzichte van de euro een factor bij de hogere kosten voor inkoop door Europese mengvoerfabrikanten. Dat maakt import van grondstoffen buiten de EU duur, wat vooral geldt voor de eiwithoudende producten als soja en alternatieven.
Eiwitrijke producten

Graan is een belangrijk ingrediënt voor de mengvoeders en dus medebepalend voor de prijsontwikkeling de komende maanden. Soja wordt maar beperkt ingezet, maar des te meer zijn eiwitrijke producten als sojaschroot, raapschroot, zonnepitschroot en palmpitschilfers van belang. Deze volgen deels de mondiale noteringen van soja als belangrijkste eiwitgrondstof, maar hebben ook een eigen prijsdynamiek. Zo is er krapte in de markt van sojaschroot en zonnepitschroot, wat druk geeft op de prijzen. Daardoor is er een goede vraag naar raapschroot, waar tevens ook een royaal aanbod van beschikbaar is. Prijzen voor bietenpulp kunnen dalen.

Artikel gaat verder onder de grafiek.

Door lagere sojanoteringen de afgelopen maanden is de prijsindex fors gedaald. Dat werkt door in de eiwitmarkt.
Duur ingekocht

Dat bij een aantal grondstofstromen de grootste prijsstijgingen achter de rug lijken en nu sprake is van lagere noteringen, is voor de mengvoerfabrikanten geen reden om de mengvoerprijzen snel goedkoper te maken; de grondstoffen van het huidige mengvoer zijn immers duur aangekocht. Bovendien moesten fabrikanten lange tijd genoegen nemen met relatief kleine marges.
Moeilijk voorspelbaar

De algemene verwachting in de markt is dat mengvoerprijzen deze zomer stabiliseren. Daarbij blijft wel enige twijfel; de grondstoffenmarkt is nooit voorspelbaar. Hoewel in de Verenigde Staten en andere grote productiegebieden goede oogsten van granen en mais worden gemeld en verwacht, zijn in Europa en Rusland zorgen over de opbrengsten en kwaliteit door de aanhoudende droogte. Droogte kan ook het transport en daarmee de kosten verhogen.
Tegenstrijdige oogstvoorspellingen

Onzekerheid in de markt blijkt ook uit tegenstrijdige oogstvoorspellingen. Termijnmarkten als Chicago en Matif gaan op en neer, maar neigen de laatste weken naar hogere noteringen. Op de achtergrond speelt mee dat de wereldwijde voorraden grondstoffen nog groot zijn maar wel onder druk staan.
Handelsoorlog

De grondstoffenmarkten hebben ook te maken met een heel andere onzekerheid: Trump en zijn handelsoorlog met China. Dat is vooral merkbaar op de sojamarkt, maar indirect speelt dit ook voor de andere veevoergrondstoffen mee. Wat de gevolgen zijn voor veranderende sojastromen wereldwijd is nog onduidelijk.

De noteringen zijn de afgelopen tijd alvast gedaald, maar op basis van de werkelijke marktsituatie is er volgens marktkenners geen reden dat ze verder omlaaggaan. Prijseffecten door onzekerheden op de internationale markten laten zich echter moeilijk voorspellen. Emotie is daar net zo bepalend als de werkelijke vraag en aanbod.
 

René Stevens

Bron:Boerderij

Mogelijkheden om te handelen

Als  Broker bieden wij u de mogelijkheid om op de Matif te handelen in maaltarwe, mais en koolzaad. Om in deze producten te kunnen handelen kunnen wij voor u een rekening openen bij BinckBank.

Global commodities

Als Introducing Broker bieden wij u de mogelijkheid om in een scala van producten te handelen. Alle global commodities zijn via ons verhandelbaar. Om in deze producten te kunnen handelen kunnen wij voor u een rekening openen.

Fysieke markt

Nederland

Duitsland

Frankrijk

 

Contractspecificaties

MATIF (Parijs)
Contractgrootte: 50 ton
Handelstijden: 10.45 - 18.30u
Min. prijsverschil €0.25 (€12.50)
Notering € per 1000kg
   
CBOT (Chicago)
Contractgrootte: 5000 bushel
Handelstijden: 23.00 -20.00u
Min. prijsverschil $0.25 ($12.50)
Notering $-cent/bushel

 

Klik hier voor de volledige
contractspecificaties in Parijs

Klik hier voor de volledige
contractspecificaties in Chicago

Weer

Weersverwachting
Nederland
Meer weer in Nederland

Het weer wereldwijd